Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 14
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku ("Chyť a pusť").

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.

    
Popis revíru

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina - Strážov po cestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most. V úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová je zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rajčanka od cestného mosta Žilina - Závodie pri Drevenici po železničný most Bytčica - Lietavská Lúčka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.

    
Popis revíru

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha 13 chovných rybníkov a 5 sádok nachádzajúcich sa v severnej časti intravilánu mesta Bytča.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od hate pri SEZ Martin - Tepláreň po sútok s potokom Bystrička.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá.