Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 476
Popis revíru

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.

    
Popis revíru

Potok Blatná od ústia do Studeného potoka po hranice s TANAPom.

    
Popis revíru

Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.

    
Popis revíru

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene.

    
Popis revíru

Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Brestovský potok od ústia do Myjavy po pramene.

    
Popis revíru

Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia po pramene a Kamenistý potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia potoka Korenianka po pramene a prítoky Mojžiška, Mokrý potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

    
Popis revíru

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Bystrička /Bystrický potok/ od ústia do rieky Turiec po pramene.