Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 38
Popis revíru

Vodná plocha dvoch komorových rybníkov, šiestich betónových sádok a jednej zemnej sádky v areáli strediska SRZ Rada - Malé Zálužie pri obci Malé Zálužie.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Brač.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čechynce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Cetín.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Cetín.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Báb.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Cabaj.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Čápor.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Čifáre.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch nádrží pri obci Dolná Malanta.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Golianovo spolu s odchovnými kanálmi a odpadovým kanálom Kadaň 100m od telesa hrádze.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Hruboňovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Jarok.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Jelenec.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Jelenec. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb.