Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 22
Popis revíru

Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec.

    
Popis revíru

Vodné plochy dvoch hlinísk Malá Kopola pri jazere Neded v obci Neded a Kurtagyüri v katastri obce Neded.

    
Popis revíru

Dve vodné plochy hliniska oddelené násypom pri obci Žihárec.

    
Popis revíru

Vodná plocha hliniska pri obci Žihárec.

    
Popis revíru

Vodná plocha hliniska v obci Trnovec nad Váhom.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála Dlhá nad Váhom v katastri obce Dlhá nad Váhom od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Kanál Dlhá nad Váhom od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha hliniska v katastri obce Selice.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena Váhu) pri obci Trnovec nad Váhom.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh v obci Neded.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena Váhu v katastri obce Selice.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh v obci Vlčany.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh v obci Vlčany.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Vlčany.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom.