Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 16
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch nádrží pri meste Banská Štiavnica.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Banský Studenec.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch nádrží pri obci Štiavnické Bane.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Banský Studenec.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Štiavnické Bane.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Štiavnické Bane.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Počúvadlo.

    
Popis revíru

Prítok Vyhniansky potok od zaústenia do vodárenskej nádrže Rozgrund až po prameň. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Štiavnické Bane.

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí zemná hrádza telesa priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítoku Vyhnianskeho potoka. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).