Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 37
Popis revíru

Biskupický kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po hať trenčianské Biskupice I. Súčasťou revíru je aj slepé rameno Ivanovskú kút v katastri obce Ivanovce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Chocholnice od ústia po pramene a potoky Melčický (8 km) a Ivanovský (8 km) od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Drietomice od ústia pri obci Kostolná - Zarieč po hranicu s Českou republikou a potok Liešna od ústia po hranicu s ČR. Prítok Dúbravka (1 km) predstavuje chovnú časť revíru.

    
Popis revíru

Vodná plocha slepého ramena Enklávy v k.ú. obce Trenčianska Teplá. Hranica revíru v úseku prepojenia s Vážskym kanálom je vyznačená plávajúcimi bójami. Zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádzu v úseku od skúšobnej dráhy po tzv "Špicu", tj. medzi Vážsky

    
Popis revíru

Štyri vodné plochy (štrkoviská) (0,70; 1,91; 1,89 a 1,72 ha) v katastrálnom území obce Kĺúčové, nachádzajúce sa na ľavom brehu rieky Váh, medzi riekou Váh a dialničným úsekom Trenčín - Dubnica nad Váhom.

    
Popis revíru

Potok Klúčové od ústia do odstaveného ramena Klúčové v obci Nemšová po pramene (10 km).

    
Popis revíru

Kochanovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po dialničný privádzač Dubnica nad Váhom.

    
Popis revíru

Potok Kubra od ústia pri Trenčíne po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ľuborča od obce Ľuborča po pramene.

    
Popis revíru

Ľuborčiansky potok od ústia do Váhu po hranicu OZ Trenčín (Lesy SR, š.p. BB) nad obcou Ľuborča vyznačenú tabuľou. Potok Závadka predstavuje chovnú časť revíru.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Klúčové.

    
Popis revíru

Orechovský potok od ústia do Váhu v Trenčíne - miestna časť Orechové po pramene (10 km) vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Potok Brusné od ústia až po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kondrút od ústia až po pramene.