Zrušený revír

listom č. 60480 zo dňa 19.11.2019 bol potok Brusné odčlenený a vytvorený ako samostatný revír.


Popis revíru

Čiastkové povodie Drietomice od ústia pri obci Kostolná - Zarieč po hranicu s Českou republikou a potok Liešna od ústia po hranicu s ČR. Prítok Dúbravka (1 km) predstavuje chovnú časť revíru.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Drietomica / 2-0380-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.