Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 7
Popis revíru

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka.

    
Popis revíru

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do rieky Slatina pri obci Pstruša po pramene.

    
Popis revíru

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko).

    
Popis revíru

Prítoky Slatina, Hukava a Sučí potok od zaústenia do VN Hriňová až po pramene. Všetky prítoky sú charrakterizované ako chovné. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na toku Skalisko nad obcou Hriňová.

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí hrádza priehradného telesa z prírodných materiálov, horná hranica je koniec vzdutia hladiny a zaústenie prítokov Slatiny, Hukavy a Trkockého jarku. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH