Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 5
Popis revíru

Dolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.

    
Popis revíru

Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže (4,6ha) pri meste Krompachy.

    
Popis revíru

Záhorský potok od ústia po pramene a potoky Zlatník, Slatvinka a Jaseňovec od ústia po pramene.