Popis revíru

Dolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Dolinský potok / 4-0390-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.