Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 11
Popis revíru

Potok Blatná od ústia do Studeného potoka po hranice s TANAPom.

    
Popis revíru

Potok Jelešna od ústia do VN Orava po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín. Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez pri

    
Popis revíru

Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín.

    
Popis revíru

Potoky Hlboký, Grúňový, Brezovica, Trsteník, Zábiedovčík a Bratkovčík od ústia do Oravice po pramene.

    
Popis revíru

Potok Oravica od ústia do rieky Orava v meste Tvrdošín po ústie potoka Bystrá v Oraviciach.

    
Popis revíru

Potok Podbielsky Cickov od ústia do Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Priekov potok od ústia do Studeného potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ráztoka od ústia do Oravy po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha 10 chovných rybníkov, 4 kruhových manipulačných a 4 obdĺžnikových manipulačných rybníčkov pri meste Trstená a potok Trsteník od ústia do Oravice po pramene.

    
Popis revíru

Studený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka Borová voda.