Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 25
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov pot

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v pôvodnom koryte Belej pri MVE Dovalovo a prvého odberného objektu MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je aj bezmenný potok pretekajúci pri autokempingu Vavrišovo, bočné ramená rieky B

    
Popis revíru

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka po ústie do potoka Dúbravka v obci Fiačice.

    
Popis revíru

Čierny potok od ústia do Belej po pramene.

    
Popis revíru

Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Jalovecký potok od ústia do VN Liptovská Mara v obci Ondrašová po ochranné pásmo TANAPu.

    
Popis revíru

Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtúreň po pramene.

    
Popis revíru

Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

    
Popis revíru

Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.

    
Popis revíru

Mlynský potok od ústia do Belej po pramene.

    
Popis revíru

Mlynský potok od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane Čierneho potoka.

    
Popis revíru

Mošnica od ústia do potoka Palúdžanka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou.

    
Popis revíru

Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene.