Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 37
Popis revíru

Vodná plocha šiestich štrkovísk v katastrálnom území Horný Čepeň.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po sútok Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Feketeér pri obci Kráľ

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od sútoku Stoličného potoka po starý most v obci Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, potok Šárd od hate VN Šárd po sútok Salibským Dudváhom, Salibský Dudváh od ústia pri obci Čierny Brod po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a

    
Popis revíru

Vodná plocha 5 rybníkov pri obci Šaštín-Stráže časť Gazárka.

    
Popis revíru

Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata.

    
Popis revíru

Jarčie /potok Jác/ od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri zahradkárskej osade v katastrálnom území Dolný Čepeň.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska na rozhraní katastrálnych území Horný a Stredný Čepeń.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Dolná Streda.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Horný Čepeň.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu.