Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Potok Jasenica (Starý potok) od ústia do Hrona pri obci Hronská Breznica po pramene.