Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 26
Popis revíru

Bystrý potok (Bystrô) od ústia do rieky Váh pri horárni Bystré po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene vrátane VN Čutkovo.

    
Popis revíru

Hrabovsky potok od ústia do rieky Váh v Ružomberku po teleso vodnej nádrže Hrabovo.

    
Popis revíru

Potok Komjatná od ústia do rieky Váh nad obcou Švošov po pramene.

    
Popis revíru

Potok Korytnica od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Medokýš a Patočiny.

    
Popis revíru

Potok Likavka od ústia do rieky Váh v Ružomberku po pramene, vrátane prítoku Biely Breh.

    
Popis revíru

Ľubochnianka od ústia pri obci Ľubochňa po pramene. Úsek od mosta pred dolinou Kľak po pramene vrátane prítokov predstavuje účel využitia „chovný“.

    
Popis revíru

Potok Lúžňanka od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Banské a Ráztočná.

    
Popis revíru

Potok Prosiečanka od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Prosiek po hranicu NPR Prosiecka dolina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Revúca od riečneho dvojstupňa pri bývalom závode Sólo v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný a Nižný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský.

    
Popis revíru

Potok Sestrč (Bukovianka) od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Bukovina po pramene, vrátane prítoka Anský potok.

    
Popis revíru

Potok Sliačanka od ústia do rieky Váh pri obci Lisková po pramene, vrátane prítoku Zúbra.

    
Popis revíru

Potok Štiavničanka od ústia do rieky Váh pri Ružomberku pri východnom areáli SCP Ružomberok po pramene, vrátane prítoku Ludrovianka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v doline Ľubochňa.

    
Popis revíru

Tajchovka od ústia do Bocianiky po pramene. Úsek od chaty Predné po pramene vrátane prítokov predstavuje účel využitia „chovný“.