Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo - zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.