Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po po hrádzové teleso VN Hriňová.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Slatina od cestného mosta pri ČOV v obci Detva po hrádzové teleso VN Hriňová.