Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Rimavice od ústia do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná (Sinec), Chorepa a Hájsky od ústia do rieky Rimavica po pramene.