Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 10
Popis revíru

Brezovský potok od ústia do Myjavy po pramene.

    
Popis revíru

Haluzníkov potok od ústia do Vrbovčianky po pramene

    
Popis revíru

Liešťanský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence po cestný most Majeričky - Podbranč.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majeričky - Podbranč po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod nemocnicou.

    
Popis revíru

Priepasnický potok od ústia do Brezovského potoka po pramene

    
Popis revíru

Valúchovský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene

    
Popis revíru

Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po štátnu hranicu s ČR.

    
Popis revíru

Žriedlovský potok od ústia do Brezovského potoka po pramene