Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 17
Popis revíru

Potok Drahotín od ústia do rieky Ľutinka v obci Olejníkov po pramene.

    
Popis revíru

Dubovický potok od ústia po pramene a potok Stavenec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Jakuboviansky potok od ústia po pramene a potoky Telek a Šalgov od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Lipiansky potok od ústia po pramene a Kamenický potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lúčanka od ústia po pramene a Kalinovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ľutinka od ústia do rieky Torysa po ústie potoka Horošov v obci Majdan a potoky Jakoviansky, Martinovka, Táborový potok a Trepeš od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ľutinka od ústia potoka Horošov v obci Majdan po pramene a potoky Horošov a Tokáreň od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Slavkovský potok od ústia po pramene a potoky Podhorský, Kunišovský, Strieborný, Vysocký, Čierny Močiar a Rovinka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkovíska (4,7 ha) pri obci Rožkovany.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska (3,5 ha) pri obci Rožkovany.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska (2,17 ha) pri obci Rožkovany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v meste Sabinov po cestný most v Lipanoch a potoky Drienický, Čierny potok, Červený potok, Krakovský potok, Ginec, Hanigovský potok, Kohút, Milpošský potok a Rožkoviansky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v Lipanoch po ústie potoka Černakovec v obci Tichý potok a potoky Dačovský, Bildov, Rohovčík, Putnov, Krivianský, Gerginovec, Lačnovský, Hanovec, Kučmanovský potok s prítokom Goduša po hranicu VO nad obcou

    
Popis revíru

Veľký potok od ústia po pramene a potoky Bernát a Náhon od ústia po pramene.