Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda.