Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 15
Popis revíru

Potok Lomnica od ústia vo Vranove nad Topľou po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Olšava od ústia pri obci Sačurov po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Tople po ústie Oľky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha 14 rybníkov medzi štátnou cestou v úseku medzi obcami Girovce a Košárovce a tokom Oľka.

    
Popis revíru

Slaný potok od ústia pri obci Soľ po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska vo Vranove nad Topľou - miestna časť Čemerné.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Hrušov.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Tovarné.

    
Popis revíru

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (54 ha) a Ondava po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša.

    
Popis revíru

Zamutovský potok od ústia pri obci Čaklov po pramene.