Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 17
Popis revíru

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene.

    
Popis revíru

Kýčerský potok od ústia do potoka Lednica (Zubák) po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lednica (Zubák) od ústia do štrkoviska Lednické Rovne po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanála od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená CHRO.

    
Popis revíru

Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po dolné oplotenie zvernice.

    
Popis revíru

Potok Pružinka od dolného oplotenia zvernice po pramene vrátane prítokov Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský od ústia do Pružinky po pramene.

    
Popis revíru

Slatinský potok od ústia do rieky Váh po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch samostatných štrkovísk pri obci Lednické Rovne.

    
Popis revíru

Vodná plocha deviatich (9) štrkovísk nachádzajúcich sa pod cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pod železničným mostomv meste Púchov pri sídle firmy Matador a.s..

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz r

    
Popis revíru

Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene.