Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 27
Popis revíru

Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Vodná plocha sústavy troch rybníkov za obcou Hliník nad Váhom.

    
Popis revíru

Hlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné telesoo VN Mikšová.

    
Popis revíru

Vodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.

    
Popis revíru

Jabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do potoka Petrovička za obcou Petrovice po pramene.

    
Popis revíru

Liščí potok od ústia do Hliníckeho potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči po pramene, vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

    
Popis revíru

Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene.

    
Popis revíru

Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Vodná plocha 13 chovných rybníkov a 5 sádok nachádzajúcich sa v severnej časti intravilánu mesta Bytča.