Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene.