Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 34
Popis revíru

Vodná plocha ostavených ramien Agátky (3ha) a Pod jazom (2ha).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Chtelničky od ústia po pramene a potoky Vitek, Lopatová, Šteruský a Lančársky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov - Pobedim pri obci Pobedim.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dudváhu od mosta pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady po most v obci Veselé.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Dudváhu od mosta v obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Holešky od cestného mosta obce Trebatice po pramene vrátane potokov Cintorínsky, Šipkovec, Kasovský.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Kocianova važina.

    
Popis revíru

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Drahovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Drahovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Dráhovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Dráhovce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od začiatku - vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu. V úseku od vyústenia z Drahovského kanála po sútok Odtokových kanálov z rybej farmy spoločnosti Rybospol s.r.o., Drahovce je vyhlásená chránená rybársk

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Piešťanoch (Kúpeľný ostrov).

    
Popis revíru

Potok Podkylavka od ústia pri obci Prašník po pramene a Pustovecký potok od ústia po pramene.