Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 49
Popis revíru

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.

    
Popis revíru

Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu.

    
Popis revíru

Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor) po štátnu hranicu SR - Poľsko.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - Poľsko po ústie potoka Lipnik pri obci Červený Kláštor a ostatné vodné toky a plochy v povodí tohto úseku toku na území PIENAP-u.

    
Popis revíru

Hardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene.

    
Popis revíru

Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Holumnického potoka od hranice VO Javorina nad o. Ihľany po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hučava od ústia po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Jakubianka od hranice VO nad o. Jakubany po pramene.

    
Popis revíru

Potok Jordanec od ústia po pramene a potoky Havka a Starovínsky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Kolačkovského potoka od hranice VO nad o. Kolačkov po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lipník od ústia pri Červenom Kláštore po pramene a potoky Lesniansky a Šoltýsa od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Lomnického potoka od hranice VO Javorina po pramene.