Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 3
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Uh pri obci Bajany.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Uh pri obci Vysoká nad Uhom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.