Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1482
Popis revíru

Vodná plocha ostavených ramien Agátky (3ha) a Pod jazom (2ha).

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia "chovný". Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.

    
Popis revíru

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.

    
Popis revíru

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre.

    
Popis revíru

Potok Barnov od hranice VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre po pramene s prítokmi Dudrov, Hypkania, Čierny potok.

    
Popis revíru

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu.