Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1482
Popis revíru

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota, Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia po Letný Majer nad obcou Motešice a potok Jelešnic

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov pot

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.

    
Popis revíru

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bereckého prívodnéhokanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.

    
Popis revíru

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline.

    
Popis revíru

Potok Biela od mosta na štátnej ceste pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v obci Ždiar.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po cestný most ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene.