Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biela Orava č. 3 / 3-0090-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Biela Orava č. 3 / 3-0090-4-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.