Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od Starého mosta pri obci Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri meste Senec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji, vrátane časti vodného toku Ľadová voda (Biela voda) od ústia do malého Dunaja v rkm 111,2000 po hornú hranicu označenú tabuľou na konci Jabloňovej ulice

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera v areáli mesta Senec. V mesiacoch júl a august platí všeobecný zákaz lovu rýb od 8,00 do 20,00 hod. v úsekoch Slnečné jazerá - Juh od vstupnej brány č. 1 zo Štúrovej ulice po Lobster s.r.o., Slnečné jazerá - Sever od reštaurácie Zlatý

    
Popis revíru

Stoličný potok od obce Veľký Grob po VN Blatné.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazier pri meste Senec.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Bernolákovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dunajská Lužná.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska za obcou Ivánka pri Dunaji.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kalinkovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pred obcou Ivánka pri Dunaji.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Miloslavov.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dunajská Lužná.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Rovinka.