Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 36
Popis revíru

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor) po štátnu hranicu SR - Poľsko.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - Poľsko po ústie potoka Lipnik pri obci Červený Kláštor a ostatné vodné toky a plochy v povodí tohto úseku toku na území PIENAP-u.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE je CHRO - zimovisko a neresisko rýb -

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v obci Šalková po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oravy od modrej lavičky pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne po železničný most v Dolnom Kubíne, vrátane Jasenovského potoka od ústia do rieky Orava po kaskádu pri Florinovom dome v Dolnom Kubíne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od novovybudovanej lavičky pri ČOV Gäceľ po modrú lavičku pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po lavičku pre peších pri bývalom závode SEZ.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.