Zrušený revír

listom č. 60480 zo dňa 19.11.2019 bol rybársky revír odčlenený od revíru 3-2710-6-1 Orava č. 1a


Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od novovybudovanej lavičky pri ČOV Gäceľ po modrú lavičku pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po lavičku pre peších pri bývalom závode SEZ.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Orava č. 1c / 3-2712-6-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Orava č. 1c / 3-2712-6-4

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.