Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (12 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtok