Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí teleso priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítoku Ida. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie(ÚRH).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do VN Bukovec II. po pramene. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).