Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 101
Popis revíru

Vodná plocha dvoch jazier - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary.

    
Popis revíru

Vodná plocha pri obci Gajary.

    
Popis revíru

Vodný tok Dolnej Rudávky od vyústenia od vyústenia z Hornej Rudávky po zaústenie do Balatónu.

    
Popis revíru

Vodná plocha slepého ramena Maliny pri obci Jakubov.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gajary.

    
Popis revíru

Vodný tok Rudavky od vyústenia z VN Centnúz po vústenie do Dolnej Rudávky.

    
Popis revíru

Vodná plocha pri obci Suchohrad.

    
Popis revíru

Vodná plocha íloviska pri obci Rohožník.

    
Popis revíru

Drobné vlásočnice a kanálky v k. ú. VO Malacky, časť Jabloňové.

    
Popis revíru

Jabloňovský potok na Tureckom Vrchu od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vdný tok Balatónu od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do rieky Moravy.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri VN Centnúz.

    
Popis revíru

Vodná plocha slepého ramena pri obci Gajary.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb - Dúbrava.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb - Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrkovisko Pernek.