Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Potok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Istebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.

    
Popis revíru

Jasenovský potok (Kubínsky) od kaskády pri Florinovom dome v Dolnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová.

    
Popis revíru

Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.

    
Popis revíru

Mlynský potok od ústia do rieky Orava pod obcou Zábrež po pramene nad obcou Oravská Poruba.

    
Popis revíru

Vodná plocha OR Istebné od príjazdovej cesty na štrkopiesky po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov.

    
Popis revíru

Vodná plocha OR Istebné od výtoku z OFZ po príjazdovú cestu na štrkopiesky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oravy od modrej lavičky pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne po železničný most v Dolnom Kubíne, vrátane Jasenovského potoka od ústia do rieky Orava po kaskádu pri Florinovom dome v Dolnom Kubíne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od novovybudovanej lavičky pri ČOV Gäceľ po modrú lavičku pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po lavičku pre peších pri bývalom závode SEZ.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne.

    
Popis revíru

Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka v obci Oravský Podzámok.