Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 44
Popis revíru

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku ("Chyť a pusť").

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.

    
Popis revíru

Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.

    
Popis revíru

Capkov potok od sútoku s riekou Bystrica po pramene

    
Popis revíru

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže v obci Čierne.

    
Popis revíru

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.

    
Popis revíru

Potok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.

    
Popis revíru

Markov potok, Kadelov potok, Rieka a Vreščovka od ústia do Čierňanky po pramene.

    
Popis revíru

Čierny potok od ústia do Olešnianky po pramene.

    
Popis revíru

Gundašov potok (Dunajovský potok) od ústia do rieky Kysuca v Dunajove po pramene.

    
Popis revíru

Holienkov potok od sútoku s riekou Vychylovka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kornianka od ústia do potoka Predmieranka po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Marcovský, Dáždený a Sobčakov potok od ústia do Kornianky po pramene.