Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 18
Popis revíru

Jedľovský potok od ústia po pramene a potoky Rusinec a Mergeška od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kapišovka od ústia po pramene a potok Svidničanka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Kobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene.

    
Popis revíru

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka pri obci Krajná Poľana.

    
Popis revíru

Potok Mostovka od ústia po pramene a potoky Jedlinka, Jarok, Mirošovec a Rostocký potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ondava od mosta medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová po pramene.

    
Popis revíru

Pisanský potok od ústia po pramene a potok Mazgalica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

    
Popis revíru

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.

    
Popis revíru

Potok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce.