Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po rkm 1810 pri obci Sap a Medveďovské rameno.