Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 15
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortína a od dialničného mosta v Žiari nad Hronom po ústie Starického jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdutie MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v H

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom a od ústia Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská Dúbrava, časť Kortína, po dialničný most v Žiari nad Hronom, vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaská

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Ihráčskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene. Úsek od ústia do Hrona po prvú lávku pre peších v obci Trnavá Hora je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.

    
Popis revíru

Kremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene. Úsek od ústia do Hrona po po betónový stupeň nad rýchlostnou cestou R1 je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Lehotský potok od ústia do Lutilského potoka po pramene, Slaštiansky potok od cewstného mosta pri družstve v Slaskej po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri železničnej stanici Žiar nad Hronom.

    
Popis revíru

Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka v parku Štefana Mozyesa v Žiari nad Hronom.

    
Popis revíru

Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha v Kremnici za ulicou Veterník.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Lovča. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami je chránená rybársky oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene.