Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortína a od dialničného mosta v Žiari nad Hronom po ústie Starického jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdutie MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v H


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č. 6a / 3-1070-2-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.