Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 292
Popis revíru

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.

    
Popis revíru

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene.

    
Popis revíru

Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský,Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové.

    
Popis revíru

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Lučica.

    
Popis revíru

Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.

    
Popis revíru

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene.

    
Popis revíru

Breznický potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.

    
Popis revíru

Bukovecký potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.