Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.

    
Popis revíru

Vodná plocha spodnej časti nádrže od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku.