Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 13
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota, Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia po Letný Majer nad obcou Motešice a potok Jelešnic

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.

    
Popis revíru

Potok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.

    
Popis revíru

Potok Omastinná od sútoku s potokom Radiša v obci Žitná - Radiša po pramene s prítokom Podhradského potoka po pramene (10 km).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po prvý splav v dolnej časti obce Kšinná s prítokmi, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku (23 km).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie od prvého splavu v dolnej časti obcekšinná po pramene a prítoky Závada a Kšinná od priehradky na toku nad obcou Kšinná po pramene (16,7 km).

    
Popis revíru

Potok Striebornica od ústia do Radiše v obci Uhrovec po pramene, vrátane dvoch prietočných rybníkov na toku.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Trebichavský potok od začiatku obce Trebichava po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy - časť Jerichov s potokmi Hydina od cestného mosta Nedašovce - Vysočany po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na toku Halačovka nad obcou Halačovce.

    
Popis revíru

Bočná vodná nádrž pri obci Nedašovce a potok Hydina od cestného mosta Ostratice - Žabokreky po cestný most Nedašovce - Vysočany.