Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 18
Popis revíru

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Chotinka od ústia v obci Stakčín po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Cirocha od štvrtého splavu (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina po teleso hrádze VN Starina.

    
Popis revíru

Potok Kamenica od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka Konské nad obcou Kamienka.

    
Popis revíru

Potok Kolonička od ústia v obci Stakčín po pramene.

    
Popis revíru

Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po ústie potoka Pichonka.

    
Popis revíru

Potok Pčolinka od ústia potoka Pichonka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Perechodovec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Stežná od ústia v obci Ubľa po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ubľa od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ulička od štátnej hranice SR s Ukrajinou po pramene

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v meste Snina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia do VN Starina po pramene a jej prítoky - Stružnica, Smolník, Dara, Berezovec, Starinský a Hricov potok od ústia do Cirochy po pramene. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).