Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 44
Popis revíru

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.

    
Popis revíru

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene.

    
Popis revíru

Bystrička /Bystrický potok/ od ústia do rieky Turiec po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.

    
Popis revíru

Gäderský potok od ústia do Blatnického potoka po ústie potoka Selenec.

    
Popis revíru

Potok Hoskora od ústia do rieky Váh po pramene.

    
Popis revíru

Kantorský potok od ústia do štrkoviska Sučany po pramene.

    
Popis revíru

Necpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Turčianske Kľačany. V západnej časti revíru je tabuľami vyznačené neresisko - zákaz lovu rýb od 1.1 do 15.6.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Ratkovo.

    
Popis revíru

Pivovarský potok od ústia do rieky Turiec po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Ďanová.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníkov pri obci Turčianska Štiavnička na lokalite Teplica.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch zemných rybníkov a ôsmych betónových sádok nad obcou Valča v areáli rybochovného zariadenia stredisko SRZ Rada - Slovianska Dolina.