Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 14
Popis revíru

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Štiavnice od dolného cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.

    
Popis revíru

Potok Vajsov od ústia do Krupinice po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Čekovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Kozí Vrbovok.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na potoku Bebrava pri meste Krupina.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na obtoku Krupinice pri obci Rykynčice.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne.

    
Popis revíru

Vodná plocha piatich nádrží pri meste Krupina - Vajsov.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov.