Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 49
Popis revíru

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po MVE Šárovce a od cestného mosta Tekovské Lužany - Demadice po starý cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. VN Šárovce tvorí samostatný rybá

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera medzi Pukancom a Banskou Štiavnicou pod chatou Štampoch.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Želiezovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce.

    
Popis revíru

Odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.

    
Popis revíru

Odstavené rameno Ipľa pri obci Preseľany nad Ipľom.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch odstavených ramien rieky Ipeľ v katastri obce Pastovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Hron pri meste Želiezovce, osada Jarok.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kukučínov.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.